Menu toggle
Navigation

Zdzisław Nardelli

Zdzisław Nardelli, zdjęcie z krakowskiej pracowni fotograficznej „Pro Arte”, przed 1949 r.

Mediathek Sorted

Mediateka
 • Debiut poetycki, Warszawa 1938 r - „Świt na nowo”, tomik poezji, wyd. F. Hoesick, Warszawa 1938 r. (strona tytułowa) oraz wiersz pt. „Wyjazd”.
 • Stalag VIII C Sagan (Żagań) - Przedruk z folderu: Muzeum Obozów Jenieckich.
 • „Szopka Sagańska” - „Uwaga! Sagan wrze…” (str. tyt.), szopka noworoczna wystawiona przez jeńców polskich w stalagach w Sagan (1939) i Görlitz (1940).
 • „Szopka Sagańska” - „Oczko we mgle…”, strona z trójkątną pieczęcią cenzury „geprüft” Stalagu VIII C Sagan.
 • Zdzisław Nardelli, karykatura, 1939 r - Karykatura Zdzisława Nardellego z „Szopki Sagańskiej”, wykonana w Stalagu VIII C Sagan, zima 1939 r.
 • Stalag VIII A Görlitz - Stalag VIII A Görlitz, Widok baraków. (Série 4. Edit. Phototypia Légia, Liége).
 • Olivier Messiaen jako żołnierz, Metz 1939/40 r - Olivier Messiaen podczas kampanii na wschodzie Francji, Metz 1939/40 r.
 • „Wieczór polski” Görlitz, poł. grudnia 1940 r - Program „Wieczoru polskiego” (okładka) wykonał Bohdan Samulski, Stalag Görlitz VIII A, poł. grudnia 1940 r.
 • „Wieczór polski” Görlitz, poł. grudnia 1940 r - Program „Wieczoru polskiego”, wykonał Bohdan Samulski, Stalag Görlitz VIII A, pieczęć „geprüft” cenzury obozowej, poł. grudnia 1940 r.
 • Pchor. Czesław Mętrak, portret Bohdana Samulskiego, grudzień 1940 r - Pchor. Czesław Mętrak, współtwórca „Wieczoru polskiego”, po ucieczce z niewoli przedostał się do kraju, działał w AK jako ppor. „Duch”.
 • Pchor. Bohdan Samulski, 1941 r. (fotografia). - Pchor. Bohdan Samulski, współtwórca „Wieczoru polskiego”, po ucieczce z niewoli oficer 1. Dywizji Pancernej gen. St. Maczka, odznaczony orderem Virtuti Militari.
 • Protokół aresztowania przez gestapo - Protokół aresztowania Zdzisława Nardellego przez gestapo i uwięzienia od 6.06 do 14.09.1944 r. w więzieniu w Brauweiler.
 • Okólnik Ośrodka Polskiego w Erfurcie - Okólnik Ośrodka Polskiego w Erfurcie o zatrudnieniu Zdzisława Nardellego jako kierownika Referatu Artystycznego w maju 1945 r.
 • Personel Referatu Artystycznego w Erfurcie - Spis personelu Referatu Artystycznego, którego kierownictwo objął Zdzisław Nardelli w maju 1945 r.
 • Jedyna rola filmowa - Zdzisław Nardelli w filmie Antoniego Bohdziewicza „Za wami pójdą inni…” (1949).
 • Olivier Messiaen 1969 - Portret Oliviera Messiaena. Fot. Inghi, Paryż 1969. Kompozytor ukończył na zamówienie Fundacji Gulbenkiana w Lizbonie najważniejsze dzieło religijne oratorium La Transfiguration de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
 • Atest Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, Genewa 1971 r - Atest Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z Genewy wydany w 1971 r.
 • Zdzisław Nardelli w Polskim Radiu - Zdzisław Nardelli przy ścianie gabinetu z autografami twórców w Polskim Radiu w Warszawie.
 • Zdzisław Nardelli, literat - Zdzisław Nardelli – po odejściu z Polskiego Radia.
 • Zdzisław Nardelli „Pasztet z ojczyzny” (okładka) - Zdzisław Nardelli „Pasztet z ojczyzny”, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1986, okładka.
 • Zdzisław Nardelli „Otchłań ptaków” - Zdzisław Nardelli „Otchłań ptaków”, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1989, okładka.
 • Dedykacja Zdzisława Nardellego - Dedykacja Zdzisława Nardellego dla Jerzego Stankiewicza na egzemplarzu „Otchłani ptaków”, Warszawa, 27 marca 2002 r.
 • Zdzisław Nardelli „Płaskorzeźby dyletanta” (okładka) - Zdzisław Nardelli „Płaskorzeźby dyletanta”, Wyd. Radia i Telewizji, Warszawa 1988, okładka.
 • Katakumby na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie - Katakumby z grobem Zdzisława Nardellego na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie.
 • Tablica na grobie Zdzisława Nardellego - Tablica na grobie Zdzisława Nardellego w katakumbach na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie.
Zdzisław Nardelli, zdjęcie z krakowskiej pracowni fotograficznej „Pro Arte”, przed 1949 r.
Zdzisław Nardelli, zdjęcie z krakowskiej pracowni fotograficznej „Pro Arte”, przed 1949 r.

We wszystkich obozach rozwijał Nardelli działalność kulturalna i artystyczną, pisał teksty i wiersze, organizował wieczornice, prowadził teatr i przygotowywał premiery spektakli. Szczególną rolę odegrał przy spotkaniu z Olivierem Messianem, jeńcem Stalagu VIII A w Görlitz, wybitnym kompozytorem francuskim XX wieku, nad którym wtedy roztoczył opiekę[1]. Nardelli zorganizował „Wieczór polski” z recytacją swojej poezji i wykonaniem części powstającej w niewoli kompozycji Messiaena. W ten sposób otworzył on drogę do historycznej premiery w Stalagu VIII A dzieła ukończonego i nazwanego Kwartetem na koniec Czasu[2], dzisiaj szeroko znanego w salach koncertowych na świecie, pomnikowego dzieła kameralistyki francuskiej. Podejrzany przez gestapo o sprzyjanie działalności komunistycznej przetrzymywany był w więzieniach w Bonn, Monschau, Brauweiler i Köln. W końcu skazany został na KL Buchenwald (nr 81824), gdzie nawiązał kontakt z komunistyczną komórką ruchu oporu. Przeżył obóz koncentracyjny w Buchenwaldzie i stamtąd uciekł przed samym wyzwoleniem obozu przez armię amerykańską w peiwrszych dniach kwietnia 1945 r. Od maja pracował w Ośrodku Polskim w Erfurcie jako kierownik  Referatu Artystycznego, ale wkrótce podjął decyzję o powrocie do kraju.

Nardellemu powierzono dyrekcję programową Rozgłośni Radiowej Polskiego Radia w Krakowie. Przyczynił się do powstania Orkiestry Symfonicznej PR w Krakowie pod dyr. Jerzego Gerta oraz czynił starania o transmisję sygnału czasu w południe wraz z hejnałem z wieży Kościoła Mariackiego, które weszło na stałe do tradycji i funkcjonuje do dzisiaj. Następnie został przeniesiony do pracy w Szczecinie i Koszalinie, gdzie zbudował od podstaw tamtejsze rozgłośnie. Związał się z piękną kobietą o niezwykłym imieniu Teodozja, która stała się jego towarzyszką życia; miał syna Piotra. Od 1956 r. pracował w Polskim Radiu w Warszawie, a w latach 1969-88  jako dyrektor Teatru Polskiego Radia. Angażował do współpracy i przyjaźnił się z szerokim kręgiem literatów i autorów, a zwłaszcza z K. I. Gałczyńskim, który dla Nardellego napisał nawet, dzisiaj zapomnianą, Kantatę na otwarcie Rozgłośni Polskiego Radia w Szczecinie. Pracował z pasją i dynamicznie, często w sposób niekonwenjonalny. Stał się najwybitniejszym z reżyserów i realizatorów słuchowisk radiowych. Zrealizował około 1.500 słuchowisk, w tym cenione radiofonizacje klasyki narodowej: A. Mickiewicza Dziady oraz S. Wyspiańskiego Wesele i Warszawianka, wprowadzając nowatorskie rozwiązania techniczne, m.in. stereofonię łącząc z kwadrofonię, a także wykorzystywał możliwości realizacyjne Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia (kierowanego przez Józefa Patkowskiego). Karierę radiową Nardelli zakończył realizując Rzeźnię Mrożka. Audycje te wznawiane są do dzisiaj na antenie Polskiego Radia. Nardelli był zapraszany do realizacji słuchowisk autorów polskich przez radiofonie zagraniczne, m.in. Sender Freies Berlin (I. Iredyński Panie), Centro di Produzione di Milano (H. Bardijewski La Fuga), RAI w Rzymie (J. Przybora Non omnis moriar), a także w radiu w Oslo i w Bratysławie. Sprawował funkcję jurora międzynarodowego konkursu na słuchowisko radiowe „Prix Italia” w Turynie. Wielokrotnie reprezentował Polskie Radio za granicą, m.in. na Kongresie Twórców Radiowych w Frankfurcie nad Menem (w trakcie obrad nastąpiło starcie poglądów z reprezentantami młodej szkoły niemieckiej, atakujących tradycyjną formę słuchowiska).

[1] Jerzy Stankiewicz, Powstanie „Kwartetu na koniec Czasu” w Stalagu VIII A Görlitz (1940/41). Olivier Messiaen w kręgu polskiej inteligencji i artystów. „Łambinowski Rocznik Muzealny” 2010 nr 33. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole 2010, s. 103-121.

[2] Jerzy Stankiewicz, „Kwartet na koniec Czasu” -  legenda i sława. „Ruch Muzyczny” 2009 nr 3, s. 6-8.