Year (field_media_year)
Zeitraum:
  • Karta tytułowa broszury wydanej na XI-lecie Związku

    Wrocław 1935 r.