Menu toggle
Navigation

Poloniki Daniela Chodowieckiego

Chodowiecki portretuje księcia prymasa [Podoskiego], Gdańsk 1773, fototypia z albumu: Von Berlin nach Danzig. Eine Künstlerfahrt im Jahre 1773 von Daniel Chodowiecki, Berlin 1895.

Mediathek Sorted

Mediateka
 • Zdj. nr 1: Grób Chodowieckiego - Honorowy grób na Cmentarzu Francuskim w Berlinie.
 • Zdj. nr 2: W kręgu rodziny - Arkusz rodzinny, 1771
 • Zdj. nr 3: Kaszubska wieś - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 4: Stajnia w okolicach Donimierza - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 5: Dworek w okolicach Oliwy - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 6: Podwale Przedmiejskie - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 7: Duchowny - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 8: Mnisi - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 9: Stajnia pewnego Polaka - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 10: Dom Angielski - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 11: Kupiec Gerdes - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 12: Mnich - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 13: Polski flisak - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 14: Klęcząca kobieta - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 15: Modlący się ludzie - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 16: Modląca się kobieta - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 17: Wojewodzina - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 18: Książę prymas - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 19: Wojewoda - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 20: Książę prymas - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 21: Panna Ledóchowska - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 22: Hrabina Czapska - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773
 • Zdj. nr 23: Portrety - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 24: Panna Chrząszczewska - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 25: Książę prymas - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 26: Madame Öhmchen - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 27: Hrabina Podoska - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 28: Obiad u prymasa - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 29: Starosta z hrabiną - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 30: Modląca się kobieta - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 31: Modląca się kobieta - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 32: Klęcząca kobieta - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 33: Stojąca kobieta - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 34: Ojciec Dominikanin - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 35: Panna Ledóchowska - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 36: Madame Öhmchen - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 37: Strażnik Czapski - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 38: W kościele Dominikanów - z albumu: Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773.
 • Zdj. nr 39: Trzy polskie postaci - rycina, 1775
 • Zdj. nr 40: Polski flisak - z cyklu: Oświadczyny, 1782.
 • Zdj. nr 41: Odmłodzony starzec - strona tytułowa do przypowieści Ignacego Krasickiego, 1785.
 • Zdj. nr 42: Oko opatrzności - Winieta do tekstu modlitwy, 1787.
 • Zdj. nr 43: Porwanie - z cyklu: Ilustracje do historii najnowszej, 1790.
 • Zdj. nr 44: W Sejmie - z cyklu: Ilustracje do historii najnowszej, 1790.
 • Zdj. nr 45: Konstytucja - z cyklu: Wydarzenia historii nowożytnej, 1793.
 • Zdj. nr 46: Rewolucja Polska - z cyklu: Sześć arkuszy do historii najnowszej, 1793.
 • Zdj. nr 47: Narada - z cyklu: Dwanaście arkuszy do historii Brandenburgii, 1794.
 • Zdj. nr 48: Piast - z cyklu: 6 arkuszy do historii Polski, 1795.
 • Zdj. nr 49: Bolesław II - z cyklu: 6 arkuszy do historii Polski, 1795.
 • Zdj. nr 50: Rycerz Zakonu Krzyżackiego - z cyklu: 6 arkuszy do historii Polski, 1795.
 • Zdj. nr 51: Rafał Leszczyński - z cyklu: 6 arkuszy do historii Polski, 1795.
 • Zdj. nr 52: Sobieski - z cyklu: 6 arkuszy do historii Polski, 1795.
 • Zdj. nr 53: Sobieski - z cyklu: 6 arkuszy do historii Polski, 1795.
 • Zdj. nr 54: Kazimierz Wielki - z cyklu: 6 arkuszy do historii Polski (koniec), 1796.
 • Zdj. nr 55: Konrad Mazowiecki - z cyklu: 6 arkuszy do historii Polski (koniec), 1796.
 • Zdj. nr 56: Wielki Mistrz - z cyklu: 6 arkuszy do historii Polski (koniec), 1796.
 • Zdj. nr 57: Starcie - z cyklu: 6 arkuszy do historii Polski (koniec), 1796.
 • Zdj. nr 58: Colloquium Charitativum - z cyklu: 6 arkuszy do historii Polski (koniec), 1796.
 • Zdj. nr 59: Stanisław Leszczyński - z cyklu: 6 arkuszy do historii Polski (koniec), 1796.
 • Zdj. nr 60: Na przedpolach Pragi - z cyklu: 8 arkuszy do historii Katarzyny II, 1797.
 • Zwischen Bach und Goethe - Daniel Chodowiecki auf einem Wandrelief am Aufgang der Alten Nationalgalerie in Berlin (Ausschnitt).
 • Zwischen Bach und Goethe - Daniel Chodowiecki auf einem Wandrelief am Aufgang der Alten Nationalgalerie in Berlin (Ausschnitt).
 • Daniel Chodowiecki - Hörspiel von "COSMO Radio po polsku" auf Deutsch - In Zusammenarbeit mit "COSMO Radio po polsku" präsentieren wir Hörspiele zu ausgewählten Themen unseres Portals.

  Daniel Chodowiecki - Hörspiel von "COSMO Radio po polsku" auf Deutsch

  In Zusammenarbeit mit "COSMO Radio po polsku" präsentieren wir Hörspiele zu ausgewählten Themen unseres Portals.
Chodowiecki portretuje księcia prymasa [Podoskiego], Gdańsk 1773, fototypia z albumu: Von Berlin nach Danzig. Eine Künstlerfahrt im Jahre 1773 von Daniel Chodowiecki, Berlin 1895.
Chodowiecki portretuje księcia prymasa [Podoskiego], Gdańsk 1773, fototypia z albumu: Von Berlin nach Danzig. Eine Künstlerfahrt im Jahre 1773 von Daniel Chodowiecki, Berlin 1895.

„Ja też należę niejako do tych dobrych ludzi [tych dzielnych réfugiés, którzy 100 lat temu musieli opuścić swoją ojczyznę i wszędzie, dokąd docierali, byli szanowani i lubiani, także w Niemczech czynili wiele dobrego], bo moja Babka po kądzieli była réfugiée, ale z ojca jestem Polakiem, potomkiem dzielnego narodu, który wkrótce przestanie istnieć,“ tak Chodowiecki opisał swoje pochodzenie w 1793 roku, roku drugiego rozbioru Polski.[1] Używając słowa réfugiés, czyli uchodźcy, miał na myśli hugenotów, francuskich protestantów, od 1530 roku uciskanych we Francji przez kler i monarchię. Wydany przez Ludwika XIV w roku 1685 Edykt z Fontainebleau równał się zakazowi protestantyzmu, który zapoczątkował exodus ćwierci miliona hugenotów do zdominowanych przez kulturę protestancką krajów na terenie Europy. Matka Daniela, Marie Henriette Ayrer (*1702), pochodziła - zarówno ze strony matki, jak i ojca - z rodziny hugenockich uchodźców. Według rozpowszechnionego przez samego Daniela przekazu rodzinnego jego polskim praprzodkiem był żyjący w połowie XVI w. na terenie Wielkopolski szlachcic Bartłomiej Chodowiecki. Jednak już w XVII w. brak jest dowodów na to, by posiadał on tytuł szlachecki, a także stosownych informacji w polskich herbarzach.[2] Daniel pochodził bezpośrednio z toruńskiego rodu teologów i handlarzy zbożem. Jego dziadek Christian (*1655) przeniósł się do Gdańska ze względu na lepsze możliwości handlowe. Tam zajmował się handlem zbożem, później przejętym przez jego syna Godfryda (*1698), ojca Daniela. Rodzice Daniela od chwili zawarcia związku małżeńskiego należeli do parafii kościoła ewangelicko-reformowanego w Gdańsku, byli nastawieni na kulturę francuskich emigrantów i w konsekwencji tego posługiwali się językiem francuskim. Dlatego też francuski był językiem ojczystym Daniela Chodowieckiego. Mówił także po niemiecku i niewiele po polsku. Dzięki spadkowi po dziadku Daniela, rodzina nabyła kamienicę przy Heiliggeistgasse (obecnej ulicy Św. Ducha).

Biografia

Dzieciństwo urodzonego dnia 16 października 1726 roku w Gdańsku Daniela Chodowieckiego było niewątpliwie beztroskie. Od ojca, malarza amatora i twórcy miniatur, nauczył się rysunku. Po jego śmierci w roku 1740 rozpoczął praktykę kupiecką w sklepie kolonialnym, w wolnych chwilach kontynuując zgłębianie tajników rysunku - jako samouk wspierany przez swoją ciotkę Justine Ayrer. W 1743 roku, mając 16 lat, przeprowadził się do Berlina, by tam - podobnie jak jego młodszy brat Gottfried - podjąć pracę w sklepie z artykułami gospodarstwa domowego należącym do jego wuja Antoine‛a Adriena Ayrera. Na potrzeby jego sklepu obaj bracia sporządzali miniatury, po czym z ich sztychów robili odbitki, którymi następnie ozdabiano różnego rodzaju puzderka. W latach 1748/49 Daniel uczył się u augsburskiego miedziorytnika Johanna Jacoba Haida (1704-1767) sztuki malarstwa emaliowego. Już jego najwcześniejsza zachowana praca przedstawiała motyw polski, jednak prawdopodobnie była jedynie kopią sztychu rytownika Georga Christopha Kiliana (1709-1781), który także pochodził z Augsburga.[3] Praca ta pochodzi z roku 1750 i jest opatrzona napisem „Ein polnisches Jubel-Jahr und Buß-Predigt, in Cracau gezeichnet“[4] [w tekście opublikowanym w Roczniku Muzeum Narodowego w Warszawie z roku 1938 Zygmunt Batowski podaje tytuł „Rok jubileuszowy w Krakowie“]. W 1754 roku Chodowiecki postanowił skupić się wyłącznie na sztuce, rozpoczął naukę rysunku u berlińskiego malarza historycznego Bernharda Rodego (1725-1797) oraz nawiązał kontakty ze znanymi malarzami i rytownikami, wśród których znaleźli się: Antoine Pesne, Joachim Martin Falbe oraz Blaise Nicolas Le Sueur, który w roku 1756 został mianowany dyrektorem Akademie der Künste (Akademia Sztuk Pięknych) w Berlinie.

W 1755 roku Daniel ożenił się z należącą do francuskiej kolonii w Berlinie Jeanne Barez (1726-1785). W roku 1757 zaczął eksperymentować z techniką druku wklęsłego, o czym świadczy jego pierwsza akwaforta datowana właśnie na ten rok. Natomiast w roku 1758 namalował swój przypuszczalnie pierwszy obraz olejny oparty na jednej z jego pierwszych rycin, zatytułowany „Bauernjunge mit verbundenem Gesicht“ (Wiejski chłopiec z obwiązaną twarzą, Muzeum Narodowe w Gdańsku). Latem tego roku rozpoczął intensywne studia z natury, rysując głównie kobiety przy pracach domowych w technice sangwiny i ołówka. Wraz z narodzeniem pierwszego dziecka w 1761 roku jego zainteresowanie tym tematem osłabło. Do roku 1770 małżonkom Chodowieckim urodziło się pięcioro dzieci, z których wszystkie zajmowały się później pracami artystycznymi. W 1764 roku otrzymał nominację na członka Königlich Preußische Akademie der Künste und Mechanischen Wissenschaften (Królewsko-Pruska Akademia Sztuk Pięknych i Nauk Mechanicznych) w Berlinie. Po dwóch pierwszych okresach twórczości - 1758/59 i 1763/64, w których pracował jako rytownik, w roku 1767 zaczął nieprzerwanie zajmować się miniaturowymi rycinami, których stworzył ponad dwa tysiące. Rodzinę utrzymywał jednak głównie z wykonywania miniaturowych portretów i malowania puzderek emaliami.[5] W 1773 roku odbył podróże do Gdańska i na Śląsk. W tym samym roku spotkał w Dreźnie dwóch zaprzyjaźnionych malarzy: Antona Graffa (1736-1813) i Adriana Zingga (1734-1816). W 1779 roku ukazał się pierwszy spis jego rycin, natomiast rok później wydano jego autobiografię. Po śmierci matki w roku 1780 udał się ponownie do Gdańska. Od 1782 roku angażował się w reformę berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą zrealizował w roku 1786, jako jej sekretarz i jeden z sześciu rektorów. W 1790 roku został jej wicedyrektorem, a w 1797 roku następcą ówczesnego dyrektora Akademii Bernharda Rodego. Daniel Chodowiecki zmarł dnia 7 lutego 1801 roku w Berlinie. (zdj. nr 1)

[1] Briefe Daniel Chodowieckis an die Gräfin Christiane von Solms-Laubach [Listy Daniela Chodowieckiego do hrabiny Christiane von Solms-Laubach], pod red. Charlotte Steinbrucker, Straßburg 1927, s. 180. Cytaty wcześniej zawarte w: Chodowiecki. Zwischen Rokoko und Romantik [1916], s. 71.

[2] Informacje na temat przodków Daniela Chodowieckiego, [w:] Maria Bogucka, 1997, s. 33-36.

[3] Helmut Börsch-Supan, 1998, s. 605.

[4] Klassik Stiftung Weimar, Kunstsammlungen. Ilustracje w: Elżbieta Budzińska, 1986, ilustracja nr 1.

[5] Martin Klar, Emaildosen von Daniel Chodowiecki, [w:] Pantheon. Internationale Jahreszeitschrift für Kunst, München 1931, s. 38-44.